Join the official webDiplomacy community on Discord by clicking here!

Hall of fame
The webDiplomacy hall of fame; the 100 highest ranking players on this server.

Points/RankUser
101,495 D - #1 SplitDiplomat
41,969 D - #2 Barn3tt
39,926 D - #3 The Czech
35,554 D - #4 MadMarx
29,727 D - #5 xorxes
28,136 D - #6 josemurc
26,982 D - #7 Babak
23,559 D - #8 Nikola Maric Eto
20,698 D - #9 dagabs0
19,138 D - #10 rokakoma
18,622 D - #11 BESM
18,223 D - #12 cspieker
15,014 D - #13 peterwiggin
14,888 D - #14 el_maestro
12,988 D - #15 genghiz
12,867 D - #16 MarekP
12,731 D - #17 swordsman3003
11,052 D - #18 Yaleunc
10,754 D - #19 Partysane
10,151 D - #20 Rait
9,561 D - #21 kostas71
9,388 D - #22 Silver Wolf
9,073 D - #23 NoFog
9,040 D - #24 CSteinhardt
9,025 D - #25 anlari
8,958 D - #26 Tugster
8,870 D - #27 curtis
8,515 D - #28 chluke
7,986 D - #29 sweetwatersam
7,688 D - #30 Gen. Lee
7,545 D - #31 Ivo_ivanov
7,459 D - #32 Maettu
7,314 D - #33 Magnetic24
6,816 D - #34 BoG75
6,555 D - #35 VillageIdiot
6,457 D - #36 DipperDon
6,094 D - #37 Treefarn
5,899 D - #38 Dunecat
5,723 D - #39 Argento
5,551 D - #40 dangermouse
5,523 D - #41 Salmaneser
5,409 D - #42 Perry6006
5,402 D - #43 y2kjbk
5,364 D - #44 TheWizard
5,268 D - #45 MichiganMan
5,046 D - #46 ghug
5,034 D - #47 FloatingLakes
5,032 D - #48 seth24c
4,896 D - #49 Spell of Wheels
4,890 D - #50 superchunk
4,844 D - #51 naked
4,824 D - #52 sereginss
4,596 D - #53 quarryman
4,565 D - #54 dgibson987
4,552 D - #55 dave bishop
4,527 D - #56 Theoneandonly
4,499 D - #57 bo_sox48
4,469 D - #58 DingleberryJones
4,464 D - #59 martinck1
4,417 D - #60 MajorTom
4,403 D - #61 Amwidkle
4,385 D - #62 Ogion
4,384 D - #63 thatwasawkward
4,309 D - #64 CptMike
4,288 D - #65 mcbigski
4,240 D - #66 jmeyersd
4,191 D - #67 rhino86
4,185 D - #68 Tantrum
4,160 D - #69 The Hanged Man
4,134 D - #70 fulhamish
4,134 D - #71 Tom Bombadil
4,072 D - #72 0k0k0
4,049 D - #73 The Lord Duke
4,000 D - #74 Sylvania
3,996 D - #75 SohDjinn
3,934 D - #76 slyster
3,900 D - #77 zultar
3,891 D - #78 nguyenmt
3,845 D - #79 IKE
3,802 D - #80 jmo1121109
3,783 D - #81 admiralnelliott
3,779 D - #82 guy~~
3,742 D - #83 V+
3,724 D - #84 Luke Miller
3,702 D - #85 josunice
3,672 D - #86 Zarathustra
3,639 D - #87 Bugger
3,637 D - #88 giorgio.
3,580 D - #89 alamothe
3,559 D - #90 curupira
3,548 D - #91 ckroberts
3,525 D - #92 Vampiero
3,512 D - #93 Sh@dow
3,511 D - #94 gantz
3,491 D - #95 TheMasterGamer
3,490 D - #96 sean
3,471 D - #97 sswang
3,465 D - #98 Balki Bartokomous
3,407 D - #99 Indybroughton
3,405 D - #100 AyreonPoints/RankUser
101,495 D - #1 SplitDiplomat
39,926 D - #2 The Czech
35,554 D - #3 MadMarx
29,727 D - #4 xorxes
28,136 D - #5 josemurc
23,559 D - #6 Nikola Maric Eto
20,698 D - #7 dagabs0
19,138 D - #8 rokakoma
18,223 D - #9 cspieker
15,014 D - #10 peterwiggin
14,888 D - #11 el_maestro
12,988 D - #12 genghiz
12,731 D - #13 swordsman3003
9,073 D - #14 NoFog
9,040 D - #15 CSteinhardt
8,958 D - #16 Tugster
8,515 D - #17 chluke
7,986 D - #18 sweetwatersam
7,459 D - #19 Maettu
7,314 D - #20 Magnetic24
6,555 D - #21 VillageIdiot
5,723 D - #22 Argento
5,523 D - #23 Salmaneser
5,364 D - #24 TheWizard
5,268 D - #25 MichiganMan
5,046 D - #26 ghug
4,844 D - #27 naked
4,824 D - #28 sereginss
4,596 D - #29 quarryman
4,527 D - #30 Theoneandonly
4,499 D - #31 bo_sox48
4,464 D - #32 martinck1
4,385 D - #33 Ogion
4,309 D - #34 CptMike
4,288 D - #35 mcbigski
4,185 D - #36 Tantrum
4,160 D - #37 The Hanged Man
4,134 D - #38 fulhamish
4,134 D - #39 Tom Bombadil
4,072 D - #40 0k0k0
4,049 D - #41 The Lord Duke
4,000 D - #42 Sylvania
3,934 D - #43 slyster
3,900 D - #44 zultar
3,891 D - #45 nguyenmt
3,802 D - #46 jmo1121109
3,724 D - #47 Luke Miller
3,637 D - #48 giorgio.
3,580 D - #49 alamothe
3,559 D - #50 curupira
3,548 D - #51 ckroberts
3,465 D - #52 Balki Bartokomous
3,405 D - #53 Ayreon
3,405 D - #54 laurence208y
3,375 D - #55 2ndWhiteLine
3,366 D - #56 Tasnica
3,333 D - #57 arcticfox
3,300 D - #58 Kremmen
3,297 D - #59 personian
3,268 D - #60 svenubl
3,183 D - #61 Gerry
3,104 D - #62 Claesar
3,090 D - #63 Chaqa
3,058 D - #64 rdrivera2005
2,987 D - #65 Creigh
2,932 D - #66 Javatiger
2,929 D - #67 shield
2,864 D - #68 Tibarius
2,801 D - #69 tektelmektel
2,788 D - #70 kiv
2,787 D - #71 Feanor
2,772 D - #72 Drummer Man
2,740 D - #73 thebullmoose
2,713 D - #74 tatertrotts
2,643 D - #75 goldfinger0303
2,639 D - #76 stvmike
2,611 D - #77 Nephthys
2,599 D - #78 WRB
2,570 D - #79 jmbostwick
2,521 D - #80 g01df1ng3r
2,516 D - #81 Macchiavelli
2,498 D - #82 BlackbeardReborn
2,479 D - #83 Themooch
2,469 D - #84 Tantris
2,434 D - #85 shadow2
2,420 D - #86 ChippeRock
2,411 D - #87 lambda
2,402 D - #88 MuellerTime
2,394 D - #89 VashtaNeurotic
2,389 D - #90 brkyzgn
2,367 D - #91 Beaumax
2,342 D - #92 justinnhoo
2,249 D - #93 A_Tin_Can
2,196 D - #94 Peregrine Falcon
2,189 D - #95 bozotheclown
2,187 D - #96 shadowplay
2,152 D - #97 Werner
2,149 D - #98 Napoleon of Oz
2,146 D - #99 RoganJosh
2,122 D - #100 orion901