Congratulations to xorxes for winning the 2018 Gunboat Tournament!
The Boston Massacre tournament is from June 21-23. Get information, pricing, and a special offer here.

Hall of fame
The webDiplomacy hall of fame; the 100 highest ranking players on this server.

Points/RankUser
2,003,797 D - #1 jmo1121109
101,495 D - #2 SplitDiplomat
41,969 D - #3 Barn3tt
40,070 D - #4 The Czech
34,149 D - #5 MadMarx
27,354 D - #6 josemurc
26,982 D - #7 Babak
23,722 D - #8 xorxes
23,404 D - #9 Nikola Maric Eto
20,782 D - #10 dagabs0
18,622 D - #11 BESM
18,298 D - #12 rokakoma
16,423 D - #13 cspieker
15,100 D - #14 peterwiggin
14,888 D - #15 el_maestro
12,867 D - #16 MarekP
12,662 D - #17 swordsman3003
12,188 D - #18 genghiz
11,052 D - #19 Yaleunc
10,754 D - #20 Partysane
10,151 D - #21 Rait
9,561 D - #22 kostas71
9,388 D - #23 Silver Wolf
9,073 D - #24 NoFog
9,040 D - #25 CSteinhardt
9,025 D - #26 anlari
8,870 D - #27 curtis
8,515 D - #28 chluke
7,999 D - #29 sweetwatersam
7,967 D - #30 Tugster
7,688 D - #31 Gen. Lee
7,680 D - #32 Maettu
7,545 D - #33 Ivo_ivanov
6,816 D - #34 BoG75
6,555 D - #35 VillageIdiot
6,457 D - #36 DipperDon
6,094 D - #37 Treefarn
5,899 D - #38 Dunecat
5,723 D - #39 Argento
5,655 D - #40 Magnetic24
5,551 D - #41 dangermouse
5,524 D - #42 Salmaneser
5,409 D - #43 Perry6006
5,402 D - #44 y2kjbk
5,364 D - #45 TheWizard
5,268 D - #46 MichiganMan
5,046 D - #47 ghug
5,034 D - #48 FloatingLakes
5,032 D - #49 seth24c
4,896 D - #50 Spell of Wheels
4,890 D - #51 superchunk
4,844 D - #52 naked
4,774 D - #53 sereginss
4,599 D - #54 bo_sox48
4,596 D - #55 quarryman
4,565 D - #56 dgibson987
4,552 D - #57 dave bishop
4,469 D - #58 DingleberryJones
4,464 D - #59 martinck1
4,417 D - #60 MajorTom
4,403 D - #61 Amwidkle
4,384 D - #62 thatwasawkward
4,240 D - #63 jmeyersd
4,225 D - #64 Ogion
4,216 D - #65 Theoneandonly
4,210 D - #66 mcbigski
4,191 D - #67 rhino86
4,160 D - #68 The Hanged Man
4,159 D - #69 Tom Bombadil
4,142 D - #70 Tantrum
4,134 D - #71 fulhamish
4,000 D - #72 Sylvania
3,996 D - #73 SohDjinn
3,944 D - #74 The Lord Duke
3,934 D - #75 slyster
3,900 D - #76 zultar
3,845 D - #77 IKE
3,783 D - #78 admiralnelliott
3,779 D - #79 guy~~
3,742 D - #80 V+
3,734 D - #81 Luke Miller
3,702 D - #82 josunice
3,679 D - #83 alamothe
3,672 D - #84 Zarathustra
3,639 D - #85 Bugger
3,637 D - #86 giorgio.
3,605 D - #87 Balki Bartokomous
3,548 D - #88 ckroberts
3,525 D - #89 Vampiero
3,524 D - #90 CptMike
3,512 D - #91 Sh@dow
3,511 D - #92 0k0k0
3,511 D - #93 gantz
3,491 D - #94 TheMasterGamer
3,490 D - #95 sean
3,471 D - #96 sswang
3,421 D - #97 nguyenmt
3,407 D - #98 Indybroughton
3,405 D - #99 Ayreon
3,405 D - #100 laurence208yPoints/RankUser
2,003,797 D - #1 jmo1121109
101,495 D - #2 SplitDiplomat
41,969 D - #3 Barn3tt
40,070 D - #4 The Czech
34,149 D - #5 MadMarx
27,354 D - #6 josemurc
23,722 D - #7 xorxes
23,404 D - #8 Nikola Maric Eto
20,782 D - #9 dagabs0
18,298 D - #10 rokakoma
16,423 D - #11 cspieker
15,100 D - #12 peterwiggin
14,888 D - #13 el_maestro
12,662 D - #14 swordsman3003
12,188 D - #15 genghiz
9,073 D - #16 NoFog
9,040 D - #17 CSteinhardt
8,515 D - #18 chluke
7,999 D - #19 sweetwatersam
7,967 D - #20 Tugster
7,688 D - #21 Gen. Lee
6,555 D - #22 VillageIdiot
5,723 D - #23 Argento
5,655 D - #24 Magnetic24
5,524 D - #25 Salmaneser
5,364 D - #26 TheWizard
5,268 D - #27 MichiganMan
5,046 D - #28 ghug
4,844 D - #29 naked
4,774 D - #30 sereginss
4,599 D - #31 bo_sox48
4,596 D - #32 quarryman
4,464 D - #33 martinck1
4,384 D - #34 thatwasawkward
4,225 D - #35 Ogion
4,216 D - #36 Theoneandonly
4,210 D - #37 mcbigski
4,160 D - #38 The Hanged Man
4,159 D - #39 Tom Bombadil
4,142 D - #40 Tantrum
4,134 D - #41 fulhamish
4,000 D - #42 Sylvania
3,944 D - #43 The Lord Duke
3,934 D - #44 slyster
3,900 D - #45 zultar
3,734 D - #46 Luke Miller
3,637 D - #47 giorgio.
3,605 D - #48 Balki Bartokomous
3,548 D - #49 ckroberts
3,524 D - #50 CptMike
3,511 D - #51 0k0k0
3,421 D - #52 nguyenmt
3,405 D - #53 Ayreon
3,405 D - #54 laurence208y
3,375 D - #55 2ndWhiteLine
3,366 D - #56 Tasnica
3,333 D - #57 arcticfox
3,300 D - #58 Kremmen
3,297 D - #59 personian
3,257 D - #60 Centurian
3,203 D - #61 Gerry
3,119 D - #62 Thechosen41
3,098 D - #63 rdrivera2005
3,097 D - #64 svenubl
3,075 D - #65 Creigh
3,051 D - #66 MrcsAurelius
3,029 D - #67 Chaqa
2,936 D - #68 thebullmoose
2,929 D - #69 shield
2,887 D - #70 curupira
2,884 D - #71 Tibarius
2,832 D - #72 Javatiger
2,801 D - #73 tektelmektel
2,772 D - #74 Drummer Man
2,772 D - #75 Feanor
2,713 D - #76 tatertrotts
2,645 D - #77 Claesar
2,639 D - #78 stvmike
2,611 D - #79 Nephthys
2,599 D - #80 WRB
2,571 D - #81 Macchiavelli
2,570 D - #82 jmbostwick
2,521 D - #83 g01df1ng3r
2,519 D - #84 Themooch
2,509 D - #85 goldfinger0303
2,498 D - #86 BlackbeardReborn
2,469 D - #87 Tantris
2,442 D - #88 ssorenn
2,411 D - #89 lambda
2,408 D - #90 Werner
2,407 D - #91 MuellerTime
2,394 D - #92 VashtaNeurotic
2,367 D - #93 Beaumax
2,342 D - #94 justinnhoo
2,339 D - #95 brkyzgn
2,332 D - #96 shadow2
2,297 D - #97 ChippeRock
2,254 D - #98 A_Tin_Can
2,246 D - #99 Peregrine Falcon
2,187 D - #100 shadowplay