Finished: 02 AM Wed 20 May 20 UTC
Private marchev123
10 hours /phase
Pot: 35 D - Spring, 1909, Finished
Classic, Unranked, Hidden draw votes
0 excused missed turn
03 May 20 UTC Spring, 1901: здравейте, от час чакаме Божидара. Ще изляза и ако стане така, че ви бавя аз по някоя време, свържете се с мен във фейсбук. Вилиана Ценкова, за да не ме чакате друг път, мисля че така ще ни е по лесно на всички
03 May 20 UTC Spring, 1901: какво мислите
03 May 20 UTC Spring, 1901: Извинявайте
04 May 20 UTC Autumn, 1901: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
04 May 20 UTC Spring, 1902: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
05 May 20 UTC Spring, 1902: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
06 May 20 UTC Autumn, 1902: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
06 May 20 UTC Spring, 1903: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
07 May 20 UTC Autumn, 1903: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
07 May 20 UTC Autumn, 1903: страшна глупост колеги,моял да следите кога трябва да си правите ходовете,защото няма да направим нищо.Има вече групи които са свършили,а ние се мотаем!?
07 May 20 UTC Autumn, 1903: Да, старая се, но про тези обстоятелства, в работата е малко трудно да съм на телефона
08 May 20 UTC Autumn, 1903: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
09 May 20 UTC Spring, 1904: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
09 May 20 UTC Autumn, 1904: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
11 May 20 UTC Autumn, 1905: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
12 May 20 UTC Spring, 1906: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
13 May 20 UTC Autumn, 1906: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
13 May 20 UTC Autumn, 1906: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
14 May 20 UTC Spring, 1907: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
15 May 20 UTC Autumn, 1907: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
16 May 20 UTC Autumn, 1907: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
17 May 20 UTC Spring, 1908: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
17 May 20 UTC Spring, 1908: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
18 May 20 UTC Autumn, 1908: GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.
19 May 20 UTC GameMaster: Game was extended due to at least 1 member failing to enter orders and having an excused missed turn available. This has un-readied all orders.

Start Backward Open large map Forward End

Turkey
Won. Bet: 0 D, won: D
9 supply-centers, 9 units
Germany
Resigned. Bet: 0 D
7 supply-centers, 6 units
France
Offensive (100 D)
Resigned. Bet: 0 D
6 supply-centers, 6 units
Russia
Bozhidara (100 D)
Resigned. Bet: 5 D
4 supply-centers, 4 units
England
Resigned. Bet: 5 D
4 supply-centers, 3 units
Italy
Resigned. Bet: 5 D
4 supply-centers, 4 units
Austria
Defeated. Bet: 0 D
Civil Disorders
Alisiq (100 D)France (Autumn, 1903) with 3 centres.
Bozhidara (100 D)Russia (Autumn, 1907) with 5 centres.
Илия 17122054 (100 D)Italy (Spring, 1909) with 4 centres.
1743779_Боян_Билярски (100 D)England (Autumn, 1907) with 4 centres.
17122157_Viliana_Tsenkova (100 D)Turkey (Autumn, 1905) with 5 centres.
Offensive (100 D)France (Spring, 1908) with 6 centres.
17120005_Georgi.Georgiev (100 D)Turkey (Spring, 1907) with 7 centres.
17120286_Nikola_iliev (0 D X)France (Autumn, 1906) with 4 centres.
17120085_Dayana_Dimitrova (100 D)Germany (Autumn, 1908) with 7 centres.
17120176_Mariya.Zlatanova (100 D)Austria (Autumn, 1906) with 2 centres.
17120051_Иванка_Миланова (0 D X)Germany (Autumn, 1902) with 4 centres.
17120050_Галин_Миланов (0 D X)Austria (Autumn, 1907) with 2 centres.
dimitarkehayov17120217 (100 D)Germany (Spring, 1906) with 5 centres.
Archive: Orders - Maps - Messages