If you are personally impacted by a natural disaster and have the chance, you can use the emergency pause tool, found under “Need help?” on your game screen, or you can contact the moderators at webdipmod@gmail.com, to have your games paused.

Finished: 10 PM Fri 20 Jul 18 UTC
Private ABG Battle Test #2
1 day /phase
Pot: 70 D - Autumn, 1911, Finished
Classic, Unranked
1 excused missed turn
Game won by Tony Tèo (100 D)

< Return

Chat archive

Country:


20 Jun 18 UTC Autumn, 1901: Có 3 ae chơi thôi a, mấy mem mới ko thấy động thủ gì sất
20 Jun 18 UTC Autumn, 1901: Chắc tối phải làm cái post nhắc :(
11 Jul 18 UTC Spring, 1908: Vậy khó nhượng bộ ghê @@
17 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Các a chơi vậy ai chơi
17 Jul 18 UTC Autumn, 1910: cơ hội cuối cùng cho Thổ: đầu hàng vô điều kiện :v
17 Jul 18 UTC Autumn, 1910: liên minh của TNK mạnh quá nên bọn a phải liên thủ :3
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Cú đột kích lục quân vào Pie năm 1909 đã tạo ra bước ngoặt dẫn đến cuộc tổng tấn công giải phóng Vienna và Tyrolia mùa xuân 1910, bẻ gãy ý chí phòng thủ của liên quân Hồi giáo.
Chiến dịch Thập tự chinh đã thành công mỹ mãn.
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Cú đột kích lục quân vào Pie năm 1909 đã tạo ra bước ngoặt dẫn đến cuộc tổng tấn công giải phóng Vienna và Tyrolia mùa xuân 1910, bẻ gãy ý chí phòng thủ của liên quân Hồi giáo.
Chiến dịch Thập tự chinh đã thành công mỹ mãn.
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Em đầu hàng nhé.
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Quân Áo cũng đầu hàng luôn đấy.
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Chơi ván khác hoặc là các a cứ chiến tiếp. Em hold quân nhé.
18 Jul 18 UTC Autumn, 1910: Để Tùng chiếm nốt 3SC cho đủ 18 là hết game xong mình vào ván mới nhé :3