If you are personally impacted by a natural disaster and have the chance, you can use the emergency pause tool, found under “Need help?” on your game screen, or you can contact the moderators at webdipmod@gmail.com, to have your games paused.

Finished: 08 AM Thu 07 Jun 18 UTC
Private ABG Battle Test #1
1 day /phase
Pot: 70 D - Spring, 1906, Finished
Classic, Unranked
1 excused missed turn
Game drawn
19 May 18 UTC Spring, 1901: Yay!!!
19 May 18 UTC Spring, 1901: chiến thôi các mem mêi :D
19 May 18 UTC Spring, 1901: Yay!!!
19 May 18 UTC Spring, 1901: hello
19 May 18 UTC Spring, 1901: Ăn cơm xong rồi, đủ sức rồi nghiên cứu luật để chiến nào
19 May 18 UTC Spring, 1901: Yay!!!
21 May 18 UTC Autumn, 1901: Mỗi ngày đều phải set lệnh mới à các huynh?
21 May 18 UTC Autumn, 1901: mỗi ngày đều phải set lệnh mới nhé.
21 May 18 UTC Autumn, 1901: he he đã quay lại đây rồi các huynh đài ơi
21 May 18 UTC Autumn, 1901: cơ mà viết lệnh ở đâu nhỉ cả nhà
lần mò mãi chả thấy
21 May 18 UTC Autumn, 1901: Mình đặt lệnh nhé A Smyrna Move Bulgaria
22 May 18 UTC Autumn, 1901: ơ cái chỗ đặt lệnh đâu rồi ý nhể. cái trò này nguy hiểm thế. quên lập lệnh là thôi luôn =="
22 May 18 UTC Autumn, 1901: A Dũng với a Mai đọc luật đi. Cái này chơi trên web nên ko cần gõ lệnh như trong hướng dẫn mà chỉ cần nhấn nút thôi.
22 May 18 UTC Autumn, 1901: Đang là lượt Build nên Nga của a Tùng, Đức của Ngọc và Anh của anh Hải là được đặt lệnh thôi. Do mấy ae mình lượt trước ko set lệnh nên ko có thêm đất
22 May 18 UTC Autumn, 1901: Anh em viết bài thu hoạch chưa ạ :)
26 May 18 UTC Spring, 1903: Ván này em giương cờ trắng xin hàng nhé :(
Giải tán quân đội ngay đây.
26 May 18 UTC Spring, 1903: Ván này em giương cờ trắng xin hàng nhé :(
Giải tán quân đội ngay đây.
28 May 18 UTC Spring, 1904: làm sao để ngưng chơi cái này
28 May 18 UTC Spring, 1904: người Đức hỏi hay lắm :))
29 May 18 UTC Spring, 1904: không đặt lệnh là đc :))
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh hu hu
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh không sao anh. quân của anh vẫn y nguyên :)
31 May 18 UTC Autumn, 1904: Lệnh destroy là sao nhỉ. Em phải xoá quân của mình à
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh không sao anh. quân của anh vẫn y nguyên :)
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh không sao anh. quân của anh vẫn y nguyên :)
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh không sao anh. quân của anh vẫn y nguyên :)
31 May 18 UTC Autumn, 1904: quên đặt lệnh không sao anh. quân của anh vẫn y nguyên :)

Start Backward Open large map Forward End

Russia
Tony Tèo (100 D)
Drawn. Bet: 10 D, won: 10 D
15 supply-centers, 14 units
England
haint.abg (183 D)
Drawn. Bet: 10 D, won: 10 D
8 supply-centers, 8 units
France
Summer.Rain (100 D)
Drawn. Bet: 10 D, won: 10 D
5 supply-centers, 5 units
Italy
zendr.mai (100 D)
Drawn. Bet: 10 D, won: 10 D
4 supply-centers, 4 units
Germany
dangminhngoc (100 D)
Resigned. Bet: 10 D
2 supply-centers, 2 units
Austria
tatadada (100 D)
Defeated. Bet: 10 D
Turkey
Defeated. Bet: 10 D
Civil Disorders
dangminhngoc (100 D)Germany (Autumn, 1905) with 2 centres.
tatadada (100 D)Austria (Autumn, 1905) with 0 centres.
Ngọa Long Phan Anh Dũng (100 D)Turkey (Spring, 1905) with 2 centres.
Archive: Orders - Maps - Messages