If you see an error please clear your browser cache. See more here.

Finished: 10 PM Tue 06 Mar 12 UTC
Private marchev32
12 hours /phase (fast)
Pot: 35 D - Autumn, 1907, Finished
Survivors-Win Scoring
Game won by 293176_ani_lapavicheva (155 D)
29 Feb 12 UTC Spring, 1904: Много интересно защо трябва да чакаме Германия да отстъпи, след като няма къде да иде. Ако някой знае може да сподели :)
29 Feb 12 UTC Spring, 1904: Много интересно защо трябва да чакаме Германия да отстъпи, след като няма къде да иде. Ако някой знае може да сподели :)
29 Feb 12 UTC Spring, 1904: Много интересно защо трябва да чакаме Германия да отстъпи, след като няма къде да иде. Ако някой знае може да сподели :)
02 Mar 12 UTC Spring, 1905: Минути не достигнаха на Германия да се завърне в мача и да направи обрат :)
02 Mar 12 UTC Spring, 1905: Можеш да влезнеш в марчев39. Тя още не е запълнена :)
02 Mar 12 UTC Spring, 1905: Можеш да влезнеш в марчев39. Тя още не е запълнена :)
02 Mar 12 UTC Spring, 1905: Можеш да влезнеш в марчев39. Тя още не е запълнена :)
Russia
Won. Bet: 5 D, won: 20 D
19 supply-centers, 17 units
Turkey
Survived. Bet: 5 D, won: 11 D
10 supply-centers, 9 units
France
Survived. Bet: 5 D, won: 5 D
4 supply-centers, 5 units
England
Survived. Bet: 5 D, won: 2 D
1 supply-centers, 1 units
Italy
Survived. Bet: 5 D, won: D
0 supply-centers, 1 units
Germany
Defeated. Bet: 5 D
Austria
Defeated. Bet: 5 D
Archive: Orders - Maps - Messages